Yogurt – Kem 52

Kem – Yogurt 52 Lê Quý Đôn.

Trời nóng vậy thì làm ly Yogurt hột đác với cái bánh Flan là zách lầu hị hị

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Prev Đám hỏi Long - Nhi
Next Street Photography For The Purist | Day 4

4 Comments

  1. thèm ghê á anh!!! lâu nay không thấy post hình lên instagram nữa? :D