Tag:Zone System

Tìm hiểu về Zone System

Một là, thuật ngữ Zone System đã được hai bác Ansel Adams và Fred Archer nghiên cứu, tổng hợp và giới thiệu cho cả thế giới sử dụng từ cuối những năm 1930. Ở thủa ban đầu chắc là do bác Ansel Adams và bác kia hay chụp LF quá mà nếu không có một giải pháp gì cơ bản để đảm bảo các bức ảnh (đen trắng lúc bấy giờ) lúc nào cũng chuẩn sáng thì thật là khó […]

Continue Reading