Tag:Yi Peng

Một buổi tối ở Chiang Mai

Chiang Mai, Lễ hội hoa đăng tháng 11 năm 2013. Lễ hội thả hoa đăng là một lễ hội truyền thống, có từ rất lâu đời ở Thái Lan. Hàng năm lễ hội được tổ chức vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái (vào khoảng tháng 11 Dương lịch) trên khắp Thái Lan và ở một số vùng của Lào và Myanma (ở bang Shan). Tên chữ La-tinh của lễ hội là Loy Krathong hay Loi Krathong (tiếng Thái: ลอยกระทง). […]

Continue Reading

Yi Peng Festival Chiang Mai 2013

Yi Peng Festival is a part of Loy Krathong Festival in North of Thailand, Yi Peng  is held on a full moon of the 2nd month of the Lanna calendar (“Yi” meaning “2nd” and “Peng” meaning “month” in the Lanna language). In this festival, a multitude of Lanna-style sky lanterns (Khom loi (Thai: โคมลอย), literally: “floating lanterns”) are launched into the air where they resemble large flocks of giant fluorescent jellyfish gracefully floating by through the sky. Everybody make a wish […]

Continue Reading