Tag:Tui

Tui và ảnh ọt [2]

Ngồi buồn chẳng biết làm gì lại nghĩ đến chuyện xem ảnh. Hôm rồi ở Hà Nội được ngồi nghe mấy anh nói chuyện trong một buổi workshop nói chuyện ảnh thì cũng thấy cũng không hẳn xem ảnh là phải chú trọng lắm đến các nguyên tắc như bố cục chuẩn thật chuẩn, tương phản và cả màu sắc mà cốt yếu là cái nội dung của ảnh, bạn muốn thể hiện điều gì? ảnh của bạn sẽ truyền […]

Continue Reading