Tag:tây bắc

Con người Hà Giang & Tây Bắc | Jet Huỳnh

Bộ ảnh về con người Hà Giang & Tây Bắc của anh Jet Huynh ghi lại tháng 1.2014 [flickr id=”12848894125″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12830934743″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”13098550075″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12908288465″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12908426883″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12901195785″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12836269504″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12828219124″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12794360475″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12765416734″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12767660665″ thumbnail=”medium” align=”left”] [flickr id=”12768265733″ thumbnail=”medium” align=”left”]  

Continue Reading

Bộ ảnh về ruộng bậc thang vùng núi Tây Bắc qua ống kính của Yury Pustovoy

Yury Pustovoy là 1 nhiếp ảnh gia người Nga và đây là bộ ảnh ông chụp ruộng bậc thang ở các vùng núi Tây Bắc. Quá đẹp cho 1 bộ ảnh.

Continue Reading