Tag:shooting film

Ảnh chụp với Holga 135Tim

Lần đầu tiên chụp thử với máy Holga 135Tim, film Kodak 200. Cũng vui phết, chẳng phải suy nghĩ gì, cứ làm bấm mà có suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ để chồng film và nghịch với mấy cái filter màu mè của nó ;)

Continue Reading

Something about [Z]i

Zi’s model working in Saigon, Vietnam. [Z]’s quote When you working with me, that’s mean you working with inside of myself, communicate with my thinking, care about my problems, so that first of all, you need to know about myself.

Continue Reading