Tag:photoshop

[PS Tutorial]Black & White

Bài viết gốc của Nathaniel Dodson BEFORE AFTER — #1. Mở ảnh bằng Camera Raw Mở ảnh bằng Camera raw và sau đó giảm contrast của ảnh xuống, sau này có thể lấy lại contrast từ Photoshop (PS) Sau đó Open để mở ảnh trong PS #2. Thêm contrast cho ảnh bằng công cụ Curves như sau: Layer>New Adjustment Layer>Curves. Định dạng Curves có hình chữ S sẽ tạo cho ảnh có độ tương phản tốt. (Tùy vào mỗi hình mà chỉnh […]

Continue Reading

Power of Curves

Nắm vững Curves thì sẽ làm được nhiều chuyện lắm đây. Note lại để sau nghiên cứu http://tutvid.com/curves-curves-curves-photoshop-cs6-tutorial/

Continue Reading