Tag:looking into the pass

Nha Trang Xưa

Một số hình ảnh về Nha Trang xưa lượm lặt trên flickr. Pêcheurs de Nha-Trang, circa 1950

Continue Reading