Tag:Kids

Pearl in da park

PEARLl went to the park with her class. It was a first time we shot her activities with classmate. For Kids and Family photos, please contact 0905.310782 | haitrinh082@gmail.com

Continue Reading

Pearl đi cafe sách

Chủ nhật đẹp trời chị Pearl đi cafe sách vô tình tán tỉnh được anh đẹp trai hề hề. Mua được mấy miếng dán thì cứ gọi là tự nhiên dán thẳng vào mặt rồi cười hề hề rất chi là vô ruyên hí hí [showcase id=”1886″]

Continue Reading