Tag:Hình cưới

Minh [Trang & Trung]

Koan em kết nghĩa của tui lặn lội từ Huế vô để cho tui chụp cưới 2 đứa nó, không cầu kỳ và đơn giản chỉ là chạy lanh quanh Nha Trang chụp rồi lên Đà Lạt chơi ai ngờ hình Đà Lạt lại quá đẹp hề hề

Continue Reading