Tag:hải trình

Marine science work

Hải Trình Nam Việt Nam ;)

Một chuyến đi dài, đã lâu rồi từ ngày đi tàu Nghiên cứu biển 2 tuần thì đây là lần nằm ngoài biển dài ngày với tàu NCB-95 và tàu cá. Tàu NCB-95 là tàu phục vụ cho nghiên cứu của Viện Hải dương học, tuy chỉ đi có 2 ngày nhưng cũng là những gì khó có thể quên ;) Đi công tác biển chiến đấu ảnh ọt với iphone4 và process với vscocam. Trên tàu NCB-95. Tời phục […]

Continue Reading