Tag:eric kim

Eric Kim | Shooting Street Photography in Saigon, Vietnam

Giữa cuối tháng 7, 2014 Eric Kim có tổ chức 1 khóa học về ảnh đường phố ở sài gòn và dưới đây là 1 số chia sẻ kinh nghiệm của Eric trong khóa học đó. Thích mỗi câu cuối “If you’re not having fun, why’re you doing this?” Shooting Street Photography is fun yeah!  

Continue Reading

Down town LA by Eric Kim

Bộ ảnh mới thực hiện của Eric Kim về con người ở Los Angeles | erickimphotography.com  

Continue Reading