Tag:Đan Mạch

Mùa thu Đan Mạch

Đi cũng đã hơn 2 năm rồi, mà cứ kiểu cứ tới tháng 10 lại lục lọi lại những ký ức hồi còn được đi học. Kiểu lần đầu tiên được ngắm mùa thu, được thấy lá vàng rơi rụng đầy đường, được thấy lá vàng đỏ cả cây. Ở cái xứ này trời thu đã đẹp mà còn nghe nói trời xuân còn đẹp hơn… Tiếc là không có cơ hội đi vào mùa xuân nên chẳng có biết […]

Continue Reading

Aarhus, Đan Mạch | 1 thời để nhớ

Mới đó cũng đã 2 năm rồi, cứ lâu lâu lại lôi hình ra coi và nhớ rồi tiếc vì chụp hình ít quá và chụp xấu quá hiuhiu. Sau này nhất định phải quay lại thêm lần nữa. [flickr id=”13593555883″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593551793″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593892304″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593543883″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593874284″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593505245″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593865404″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593519833″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593756554″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593847014″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr […]

Continue Reading