Tag:chụp ảnh đường phố

Street Photography for the purist | Day 2

Day 2: Michael Kaiser – Đức Tại sao lại khó khăn như thế khi phải định nghĩa “nhiếp ảnh đời thường” là về cái gì ? Tại sao tất cả các nỗ lực mô tả thể loại này vẫn còn rất phân tán (lạ kỳ) ? Tại sao không thể có một cuốn cẩm nang 25 trang, một thứ mà bạn có thể đọc và (hi vọng) thấu hiểu, và có thể “thế là xong” đi chụp nào? Bạn có […]

Continue Reading

Street photography for the purist | Day 1

Day 1: Severin Koller – Áo (hiệu đính bởi Chris Weeks) Khi tôi bắt đầu chụp ảnh khoảng 2 năm trước, tôi dùng một chiếc máy ảnh số du lịch mà không biết là nó bao nhiêu megapixel nữa. Chẳng lâu sau, tôi tập trung vào việc chụp các đối tượng tạo hình (structures) và trừu tượng vì chất lượng máy kém quá nên cũng chẳng chụp được cái khác. Phong cách này hướng tôi đến chụp kiến trúc, mà […]

Continue Reading