Tag:canon

Chụp ảnh sản phẩm với ánh sáng từ iphone và ipad

Một bài viết khá hay về cách sử dụng ánh sáng từ iPhone và iPad khi chụp sản phẩm. Ý tưởng của tác giả là sử dụng đèn từ iPhone để vẽ ánh sáng lên sản phẩm và sử dụng iPad cho ánh sáng ở phía sau. Với iPad có thể dùng app về ánh sáng và đèn hỗ trợ trên iTunes. Video thực hiện công việc Công cụ bạn cần có Tripod hoặc bất cứ thứ gì có thể […]

Continue Reading