Tag:Bánh ướt Huyền Anh

Bánh cuốn Huyền Anh, Huế

Kim Long là một làng ven sông Hương, ở phía Tây Kinh thành Huế. Tương truyền, vua Thành Thái (1889 – 1097), vì nghe đồn con gái làng Kim Long đẹp có tiếng, nên đã thân hành tới làng này để lựa chọn vương phi và đã đi vào câu ca dao như huyền thoại về một vị vua yêu nước nhưng đa tình. Kim Long có gái mỹ miều Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi. Thời thế […]

Continue Reading