Tag:Bánh cuốn thịt heo

Bánh cuốn thịt heo Khuê Trung

Về Huế lần nào cũng ghé Khuê Trung làm phần bánh cuốn thịt heo. Đợt về Huế (tháng 1, 2014) vừa rồi lại được anh Soái Phạm làm food tour và đây là điểm dừng cuối cùng trong tour của anh Soái. Bánh cuốn thịt heo hình như có nguồn gốc ở Đà Nẵng, ở Huế hồi sinh viên có 1 quán ở Trần Thúc Nhẫn mà không chắc là Khuê Trung này có phải là từ Trần Thúc Nhẫn chuyển lên […]

Continue Reading