Tag:analouge

An My My | Olympus OM-1

[flickr id=”14779661111″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14782457122″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14596163828″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14596302007″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14596099170″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14802665953″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14596302337″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14780453014″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14596165388″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14759812796″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”14596302967″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Continue Reading

Nha Trang mùa lá đỏ

Một số hình ảnh Bàng thay lá trong tháng 2 này, tất cả đều được anh Khánh Hmoong chụp bằng máy Lomo LC-A tại Diên Khánh. Nguồn: chupanhdao  

Continue Reading