Tag:ABOUTNHATRANG

Xưởng sửa chữa tàu

Xưởng sửa chữa tàu cá Hòn Rớ nằm về phía Tây Nam thành phố Nha Trang, là nơi sửa chữa chủ yếu các loại tàu đánh bắt cá của ngư dân vùng Hòn Rớ, Nha Trang.

Continue Reading