Tag:aarhus

Aarhus, Đan Mạch | 1 thời để nhớ

Mới đó cũng đã 2 năm rồi, cứ lâu lâu lại lôi hình ra coi và nhớ rồi tiếc vì chụp hình ít quá và chụp xấu quá hiuhiu. Sau này nhất định phải quay lại thêm lần nữa. [flickr id=”13593555883″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593551793″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593892304″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593543883″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593874284″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593505245″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593865404″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593519833″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593756554″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”13593847014″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr […]

Continue Reading

Nhớ Aarhus

Cứ lục lọi ổ cứng là lại lôi hình hồi ở bển ra coi rồi lại chọn chọn lựa lựa. Một buổi chiều nắng đẹp thế là chuồn về sớm xách máy xuống phố dạo dạo rồi bấm bấm. Nhìn tới nhìn lui hình sau này chưa có khi nào thích như hồi còn ở bển :-( [mediablender id=”1845″ name=”street denmark” type=”list” data=”sidebar” navigation=”none” title=”false” description=”false” att_titles=”false” att_descriptions=”false” att_comments=”false” spacing=”10″]

Continue Reading