Street photography with Rupert Vandervell

Rupert Vandervell nhiếp ảnh gia người Anh, ông chụp ảnh đường phố trong đó bóng và ánh sáng luôn là phần không thể thiếu. Một số hình ảnh của ông.rupert_vandervell_photography_01 rupert_vandervell_photography_02 rupert_vandervell_photography_03 rupert_vandervell_photography_04 rupert_vandervell_photography_05 rupert_vandervell_photography_06 rupert_vandervell_photography_07 rupert_vandervell_photography_08 rupert_vandervell_photography_09 rupert_vandervell_photography_10 rupert_vandervell_photography_11 rupert_vandervell_photography_12 rupert_vandervell_photography_13 rupert_vandervell_photography_14 rupert_vandervell_photography_15 rupert_vandervell_photography_16 rupert_vandervell_photography_17 rupert_vandervell_photography_18 rupert_vandervell_photography_19 rupert_vandervell_photography_20 rupert_vandervell_photography_21 rupert_vandervell_photography_22 rupert_vandervell_photography_23 rupert_vandervell_photography_24 rupert_vandervell_photography_25 rupert_vandervell_photography_26 rupert_vandervell_photography_27 rupert_vandervell_photography_28 rupert_vandervell_photography_29 rupert_vandervell_photography_cover

 

Prev Màu đỏ trong ảnh đường phố
Next Chiang Mai 2013

Comments are closed.