Street Photography with Fred Fogherty

Ảnh đường phố một cách đơn giản là phải biết chờ đợi chủ thể của mình lọt vào frame ảnh khi đã tìm thấy 1 frame ảnh đẹp. Coi clip thì sẽ thấy <3

Prev Huế, mùa mưa lũ
Next Chụp ảnh với film hết "đát"

Comments are closed.