PEARL | March 2014

Lâu lắm mới có 1 ngày mà Pearl tươi hớn hở cả buổi sáng! 2 tuổi 10 ngày rồi, ba lém hơn nhiều rồi, điệu đàng hơn nhiều rồi :D.

Prev How to Create a Black & White Image In Photoshop (Part 1)
Next Cảng cá Vĩnh Trường

Comments are closed.