Những chú cún con ở dưới nước

Bộ ảnh được thực hiện bởi NAG Seth Casteel, để chụp bộ ảnh này anh phải dạy bơi cho gần 1500 chú cún con và chỉ cho chúng một vài kỹ năng dưới nước để sống sót. Một vài chú cún chỉ có thể bơi 1 vài phút tuy nhiên cũng có những chú cún khác có thể thích nghi rất nhanh và xem như đó là trò chơi của chúng.

underwater-puppy-photography-seth-casteel-2

Seth Casteel’s book, Underwater Puppies, will be on sale on Amazon.

Prev Một buổi tối ở Chiang Mai
Next Buổi sáng trên biển Nha Trang

Comments are closed.