Nha Trang Xưa

Một số hình ảnh về Nha Trang xưa lượm lặt trên flickr.
Pêcheurs de Nha-Trang, circa 1950
Pêcheurs de Nha-Trang, circa 1950
NHA-TRANG - FEMMES PORTEUSES
NHA-TRANG – FEMMES PORTEUSES
NHA TRANG - Rue Draffeuil | Đường Phan bội Châu_ Lê lợi ( Tiệm vàng Ngọc Mai )
NHA TRANG – Rue Draffeuil | Đường Phan bội Châu_ Lê lợi ( Tiệm vàng Ngọc Mai )
1926 Annamese women
1926 Annamese women

 

Tháp bà Ponagar | 1962
Tháp bà Ponagar | 1962
Nhà thờ núi
Nhà thờ núi
Cầu Xóm Bóng 1940-1950
Cầu Xóm Bóng 1940-1950
Chợ Đồ Gốm 1940-1950s
Chợ Đồ Gốm 1940-1950s
Sông Cái
Sông Cái
Nha Trang 1968 - School girls in traditional dress, the ao dai
Nha Trang 1968 – School girls in traditional dress, the ao dai
Nha Trang 1967
Nha Trang 1967
Nha Trang 1967
Nha Trang 1967
Sơn Nữ Đà Lạt
Sơn Nữ Đà Lạt
Bar Bửu Long
Bar Bửu Long – Đường Độc Lập
Mã Vòng 1967
Mã Vòng 1967
Nha Trang 1968
Nha Trang 1968
Prev ẢNH TƯ LIỆU – 6 LỜI KHUYÊN TỪ DARLENE HILDEBRANDT
Next [S]óc Đoàn

Comments are closed.