Nha Trang looking into the pass

Nha Trang – “looking into the pass” là một phần trong bộ sưu tập Vietnam – Looking into the pass của anh Khánh (nickname Hmoong) mà tui lựa ra để có cái nhìn về riêng về Nha Trang của tui.

Cám ơn anh Khánh đã giới thiệu bộ ảnh này.

Xem thêm: Flickr | Facebook

[showcase slug=”223″]

Prev Phú Quốc
Next Gia đình bạn Hà

Comments are closed.