Nha Trang 1.2014

Một buổi sáng lang thang phố tây Nha Trang chụp linh tinh =.=!

[mediablender id=”1782″ name=”Phố Trần Quang Khải” type=”list” data=”sidebar” navigation=”none” title=”false” description=”false” att_titles=”false” att_descriptions=”false” att_comments=”false” columns=”6″ thumb_width=”120″ thumb_height=”120″ spacing=”10″]

Prev Ốc 24 Ngô Đức Kế
Next H.O.A in Film

Comments are closed.