Mừng 8-3

Mừng 8-3 mấy bà cô già khó tính :)), trong máy film của tui thì chụp “teen” xóa phông toàn mấy cô già này thôi :))

Amy Chu

TEE in da forest

.Sóng & Hoa

.Zi

Thanh Hoa

Thỏ Trauma

.Mốc

Prev The Minolta X-700
Next TEE through the Minolta X-700

Comments are closed.