Min đi chơi nhà thiếu nhi

Những ngày nghỉ học – ba gửi Min về Nội để chiều chiều có Min được sang chơi ở nhà thiếu nhi. Chiều nay đi làm về sớm ba và mẹ dẫn Min đi chơi cầu tuột và bập bênh.

Min 15.02.2020

Prev Min camping tại nhà
Next Min Đà Lạt 2.2020

Comments are closed.