Khi xăm thì nhìn như thế nào?

Bạn có hình xăm nhưng chắc bạn sẽ không biết cái sự xăm và kim nó hoạt động ra sao, tumblr Smarter Every Day đã làm 1 đoạn film chậm (Slow motion) và dưới dạng ảnh động để các bạn có thể thấy quá trình kim và mực và da thịt mình như thế nào ;)

Tatt__605 Tatt-3__605 Tatt-7__605 Tatt-5__605 Tatt-2__605

Prev Street Photography For The Purist | Day 8
Next Like my father - Maika Elan

Comments are closed.