Huế – Đà Nẵng [1962] by Ned Scheer

Một bộ ảnh về Huế và Đà Nẵng được nhiếp ảnh gia Ned SCheer ghi lại năm 1962. Có nhiều chỗ ở Huế vẫn không nhìn ra được :D

Đà Nẵng

1962-63 Da Nang Street Vendors

Xe Đà Nẵng – Huế

1962-63 Da Nang to Hue

Đèo Hải Vân

1962-63 Mountain Pass - Da Nang to Hue

Gần Phú Bài

1962-63 QL1 đoạn gần tới phi trường Phú Bài

Cầu Trường Tiền

1962-63 Hue - Perfume River

Giặt đồ ven sông

Hue - Washer Women - Giặt đồ trên sông

Washing clothes in River, Hue

Đây chắc là xóm Vạn đò

Sam Pan alley across river, Hue

Sông dưới chân cầu đen (Sông Đông Ba thì phải)

Dong Ba River - Hue

Hue Boat People

1962-63 Hue - Main Street

Chợ Đông Ba

1962-63 Hue - Main Street - Chợ Đông Ba

Trong Đại Nội cửa gì không biết :D

1962-63 Hue - Leaving the Walled City

Prev My Best Kid Photos 2013
Next Ảnh phong cách lomography

Comments are closed.