Hội Đua Bò – An Giang

Hội đua bò Bảy Núi – An Giang 2013. Thấy hình ảnh về đua bò nhiều nên cũng muốn giới thiệu cho mấy bạn ở miền Trung một số hình ảnh về lễ hội này. Mượn hình trên flickr của anh Jet và anh Clicking chụp mùa đua bò 2013 vừa rồi :D

Photo by Jet Huynh

The Cow for racing

Cow Racing 3

Cow Racing 2 - Warm Tone

Cow Racing

Photo by: Dzung Viet Le

No more control

Fierce race

Winning moment

Prev Bánh Căn
Next Hải Trình Nam Việt Nam ;)
Marine science work

Comments are closed.