“Gran Vía” by Juan Patiño

Juan Patiño (1989) một nhiếp ảnh gia trẻ sống ở Madrid Tarrasense, Juan sống giữa 2 thành phố Montserrat và Logroño Olesa. Tháng 4 năm 2013 Juan chuyển đến Berlin để làm việc trong phòng tối trong vòng 6 tháng với nghệ sĩ Nathalie Doust. Bộ ảnh về con con người trên đường phố ở Manrid là một trong những bộ ảnh ưng ý của Juan. Juan sử dụng 2 tiêu cự 50mm và 28mm và anh cảm thấy được gần gũi hơn với đối tượng chụp.

Juan:  “I use two fixed focal of 50 mm and 28 mm, this makes me feel close to people, you look for them, my field of action extends a few meters of I seek. It motivates me to be in the bustle of the mass and the noise, try to find a reason for isolation, that moment where everything is organized and you have to be there for appropriating “.

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

© Juan Patiño

Link: www.flickr.com / photos / tequieromuerta

Prev Đăng Dũng - Tường Viên
Next Bỏ máy ảnh xuống và đi

Comments are closed.