Gia đình bạn Hà

Bạn Hà ngày xưa học cùng trường với tui, giờ đã yên bề với 2 cậu trai King (1 tuổi) và Nhật (5 tuổi). Cậu King 1 tuổi hơn mà đã chạy và phá như giặc trận, nhìn cảnh này tui cũng ơn ớn chuyện con cái hí hí

[showcase slug=”ha”]

Prev Nha Trang looking into the pass
Next Bò Né
Bò né hùng vương

Comments are closed.