Bún Bò 56 Lê Thánh Tôn

Bún Bò 56 Lê Thánh Tôn, Nha Trang (Bên hông trường tiểu học Phương Sài). Quán bán từ 18h đến sau 23h hàng ngày. Đi ăn sớm thì sẽ có Bún bò | giò | gân | huyết. Đi trễ nguy cơ hết huyết và gân rất cao :D

_IMG_5260 as Smart Object-1

_IMG_5252 as Smart Object-1 _IMG_5253 as Smart Object-1   _IMG_5257 as Smart Object-1 _IMG_5258 as Smart Object-1 _IMG_5259 as Smart Object-1

_IMG_5255 as Smart Object-1

_IMG_5256 as Smart Object-1

Prev Nha Trang qua ống kính Trần Hải Bình
Next Đà lạt qua ông kính anh Nguyễn Thanh Tùng

Comments are closed.