Ảnh đường phố của Thomas Leuthard

Thomas Leuthard đến từ Switzerland, Thomas chuyên chụp về ảnh đường phố và anh đã du lịch nhiều nơi trên thế giới để chứng kiến cuộc sống trên đường phố và viết sách về những gì anh đã thấy.

upload

upload

upload

upload

upload

upload

Enjoy the company...

Addis Ababa #2

Addis Ababa #4

São Paulo #1

Addis Ababa #7

"Live the moment for the moment…"

São Paulo #3

Schiphol Airport

Addis Ababa #12

Prev Tản mạn chuyện Bún bò Huế
Next Eric Kim | Shooting Street Photography in Saigon, Vietnam

Comments are closed.