Hello! I am HaiTrinh – a freelancer photographer based in Nha Trang city
  • Anh chàng chụp hình độp trai, nhiệt tình, có tâm, và chịu khó làm rất vừa lòng khách hàng khó tính.. Sẽ còn làm khó anh trong những lần tới khi về Nha Trang.  We love you so much. Thanks !!!!
    From Thao Huynh with love!
  • Awesome photographer, Trinh knows all the best locations near Nha Trang, and takes beautiful, natural, pictures. Thanks for showing me around!
    Thom Hoffman
  • Để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của gia đình thì chọn chú Trình giúp đỡ là số 1
    Chị Ngọc Loan

~~~Daddy viết cho Min~~~

I KEEP YOUR NATURAL MOMENTS

Feel free to contact me:

[phone]: +84 905 31 07 82

[email]: contact@haitrinh.com