Tự chế máy chụp macro từ máy compact

Alexey Kljatov một nhiếp ảnh gia người Nga đã chế một bộ chụp macro có thể chụp được bông tuyết bằng máy ảnh compact và lens Helios.

Nguồn: Flickr

Kljatov sử dụng  Canon Powershot A650 và lens 44M-5 Helios lens, chi tiết có thể xem thêm tại blog của Kljatov blog post.

Prev A3 Love
Next Bộ ảnh bé con và cún con

Comments are closed.