Take a walk on the wild side | Alessandro Ruiz

Ruiz Alessandro  chụp bộ ảnh “Take a walk on the wild side” dựa trên một style hoang dã kiểu Mỹ, về cô gái sống trên những chiếc xe lưu động. Anh chụp bằng film Fuji Instax Wide

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

© Photographer: Alessandro Ruiz | Model: Bianca.

Prev Đồng muối
Next Đăng Dũng - Tường Viên

Comments are closed.