Tag:Xưa

Đà Lạt xưa

Bộ ảnh sưu tầm về Đà Lạt xưa trên Flickr. Đà Lạt 1970 – Khách sạn Palace Đà Lạt 1970 – Chùa Linh Sơn Đà Lạt 1970 – Chợ Đà Lạt Chợ Đà Lạt Đà Lạt 1961 Đà Lạt 1970 Đà Lạt 1965

Continue Reading