Tag:Streetlife photography

Một buổi sớm ở Chiang Mai

Ở Chiang Mai được 5 ngày, 3 ngày tham dự hội thảo, 1 ngày dậy không sớm lắm để đi làng Hmong, sáng cuối cùng ở đất Thái tui lọ mọ dậy sớm để đi 1 vòng xem người dân sinh hoạt buổi sáng sớm như thế nào mà tiếc cái là hôm trước mưa tầm tã nên sáng rất muộn. 5h30 dậy mà trời tối om nên nằm tiếp đến 6h20 thì xách đuýt đi ra đường. Thật sự […]

Continue Reading

Chiang Mai in film

It was a first time of mine to travel to Chiang Mai, Thailand. Belong to Wikipedia, Chiang Mai sometimes written as “Chiengmai” or “Chiangmai”, is the largest and most culturally significant city in northern Thailand. It is the capital of Chiang Mai Province, a former capital of the Kingdom of Lanna (1296–1768) and was the tributary Kingdom of Chiang Mai from 1774 until 1939. It is located 700 km (435 mi) north of Bangkok, among the highest mountains in the country. […]

Continue Reading