Tag:Phơi đêm

Bộ ảnh bầu trời đêm Đà Nẵng qua ống kính của GienKhan

Cũng muốn thử thể loại này thử nhưng mà thấy kì công quá nên chưa dám chơi :( Flickr | Facebook [flickr id=”8716010627″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8920919085″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8700864338″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8434142191″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8278739075″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8670529128″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8681738863″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8089393808″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”7572943394″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”9497197057″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”7578979316″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”7579075308″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”8974969352″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”7572142276″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”7579123614″ thumbnail=”medium” align=”none”] […]

Continue Reading