Tag:lễ hội ponagar

Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở tỉnh Khánh Hòa còn gọi là Lễ hội Thiên Y A Na Thánh Mẫu hay Lễ vía Bà là di sản văn hoá phi vật thể, thuộc loại hình Lễ hội truyền thống, đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (năm 2012) Lễ hội Tháp Bà diễn ra hàng năm tại di tích lịch sử – […]

Continue Reading