Tag:Kodak200

Hà Nội 1 chuyến đi

Hà Nội tháng 10.2011. Tui đi dự hội thảo của Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ, đi dự 1 ngày đi lang thang 1 ngày. Được ông bạn quen trên Flickr dẫn đi vòng vòng chơi vì hồi đó cũng chưa có quen biết được bạn bè nhiều như bây giờ nên cũng không đi được đâu nhiều. Trước khi đi chỉ mang mỗi X-700 và lens 58/1.4. Đặt mua em 28/2.8 mà ông chú bán lens gửi […]

Continue Reading