Tag:kodak gold

Huế, mùa mưa lũ

Cuộc sống của người dân miền Trung vốn đã khó khăn mà năm nào cũng phải hứng chịu trên chục cơn bão. Cứ mỗi lần bão là mỗi lần sợ nước lên, mình có cái hên là 4 năm học Đại học chưa khi nào thấy nước lên vào đến nhà ở Phan Đăng Lưu. Dì cậu kể từ sau lụt 99 thì năm 2000 con ra học thì không còn thấy lụt ở nhà nữa. Không biết có phải […]

Continue Reading