Tag:kid

PEARL in da pool

Summer time, Pearl went to Hon Tam Eco Green Resort with her family. These photos was taken by Olympus OM-1 and Lomo film.

Continue Reading

Pearl in da park

PEARLl went to the park with her class. It was a first time we shot her activities with classmate. For Kids and Family photos, please contact 0905.310782 | haitrinh082@gmail.com

Continue Reading

A3 Love

Bạn bè con cái giờ lớn hết trơn trọi, cứ mỗi lần offline là 1 lần nhìn chúng trưởng thành âu cũng là niềm vui nho nhỏ ;) [showcase id=”1576″]

Continue Reading

[P]earl với Olympus OM-1

PEARL | 22.2.2012 | Huỳnh Ngọc Khả Doanh Đi đâu cũng bị hỏi là quăn tự nhiên hay uốn vậy? Nghĩ sao mà 1 tuổi mà uốn tóc chứ hả? Chăm phần chăm tự nhiên đấy :D Pearl được chụp bằng máy film Olympus OM-1 | Lens 50/1.8  

Continue Reading