Tag:film 35mm

[P]earl với Olympus OM-1

PEARL | 22.2.2012 | Huỳnh Ngọc Khả Doanh Đi đâu cũng bị hỏi là quăn tự nhiên hay uốn vậy? Nghĩ sao mà 1 tuổi mà uốn tóc chứ hả? Chăm phần chăm tự nhiên đấy :D Pearl được chụp bằng máy film Olympus OM-1 | Lens 50/1.8  

Continue Reading