Tag:curves

Power of Curves

Nắm vững Curves thì sẽ làm được nhiều chuyện lắm đây. Note lại để sau nghiên cứu http://tutvid.com/curves-curves-curves-photoshop-cs6-tutorial/

Continue Reading