Tag:ảnh mẹ & bé

Mẹ và Bé | [B]i [B]en [B]un

Bà bạn già học cùng từ hồi lớp 1 ở Phước Tiến, giờ 2 đứa quậy như trời. Ông Ben ăn siêu giỏi, mới hơn tuổi mà cái gì cũng bỏ vào miệng nhai được. Thật là ấn tượng :]]. Anh Bun thì thấy tui lạ hay sao còn hiền hơn chút. Bà già năn nỉ quá thôi thì trả cho hết hình cho rồi ;) Update là ăn nằm chung với nhau từ hồi mẫu giáo Lý Tự Trọng […]

Continue Reading