Tag:amy chu

Ảnh Chân dung của Amy Chu

Amy Chu aka Chi Mai là vợ của bạn, người yêu của bạn gái, mẹ của thằng bạn của mình :]] Chơi ảnh film cũng tầm hơn 2 năm, ngày trước cổ bị mình dụ chơi Minolta X-700 và giờ cổ cũng chỉ chơi mỗi X-700. Cô Amy Chu chủ yếu chụp chân dung bạn bè và hoa lá cành các kiểu, hình của cổ đối với tui coi thì rất thích. Facebook | Tumblr | Flickr   ilm  

Continue Reading